Контакти

Може да ни откриете:

гр. София, ул. "Позитано" 9; тел: 0883 570 057, 0898 765 429


гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" 56, ТЦ Гранд, ет.3 оф. 44 тел. 032 660 363, 0898 765 429

гр. Пазарджик ул. "Черни връх" 2  тел. 034 450 111, 0896 777 079

гр. Асеновград ул. "Железарска" 4 тел: 0896 818 590, 0898 765 429


гр. Пещера, пл. "България" 1 тел. 035 062 299, 0892 261 098

Абонамент

Европейски фонд за регионално развитие
БЕЛПРЕГО ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0700
по Процедура "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Проектът се изпълнява в градовете с представителства на фирмата и е с продължителност от 3 месеца. Общата му стойност е в размер на 28 335.53лв., от които 24 085.20лв. eвропейско и 4 250.33лв. национално съфинансиране.

Проект и главнацел:Проект BG16RFOP002-2.095-0489– “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.
Цел и очакванирезултати: Осигуряваненаоборотенкапиталза предприятието, засегнатоотвременнитепротивоепидемичнимерки, постиганенаположителенефектзапреодоляваненаикономическитепоследствияотпандемията COVID-19 и запазванена дейността. Бенефициент: БЕЛПРЕГО ООД Обща стойност:22 784.86лв., от които 19 367.13лв. европейско и3 417.73лв. националносъфинансиране.
Начало:05.03.2021г. Край:05.06.2021г.
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност