От 19.12.2021 г. Гърция ще допуска граждани от всички страни с PCR тест направен не по-късно от 48 часа от влизането в страната!

16. 12. 2021 г.
От 19.12.2021 г. (неделя) Гърция ще допуска граждани от всички страни (независимо дали са ваксинирани или неваксинирани) след представяне на отрицателен PCR тест направен не по-късно от 48 часа от влизането в страната. Тестът трябва да е на хартиен носител и преведен на английски език с подпис и печат или свален през his.bg

 
Новото изискване за отрицален PCR тест при влизане в Гърция се очаква да го има поне през зимните месеци.

 
Моля, обърнете внимание, че към момента Гърция е в червена зона и това налага неваксинираните туристи при прибирането към България да се направи PCR тест в Гърция (най-късно 72 часа преди влизането в България), за да не бъдат поставяни под задължителна 10 дневна карантина, която е без право на отмяна при влизане в България от страни в червена зона.
Всички новини

Абонамент

Европейски фонд за регионално развитие
БЕЛПРЕГО ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0700
по Процедура "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Проектът се изпълнява в градовете с представителства на фирмата и е с продължителност от 3 месеца. Общата му стойност е в размер на 28 335.53лв., от които 24 085.20лв. eвропейско и 4 250.33лв. национално съфинансиране.

Проект и главнацел:Проект BG16RFOP002-2.095-0489– “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.
Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия о тпандемията COVID-19 и запазванена дейността. Бенефициент: БЕЛПРЕГО ООД Обща стойност:22 784.86лв., от които 19 367.13лв. европейско и3 417.73лв. националносъфинансиране.
Начало:05.03.2021г. Край:05.06.2021г.

БЕЛПРЕГО ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.101-0814 по Процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът е с продължителност от 3 месеца и oбщата стойност в размер на 5653.61 лв., от които 4 805.57 лв. европейско и 848.04 лв. национално съфинансиране. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро-, малки и средни предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на оперативната дейност на предприятието.
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност