Истанбул празнува 567-ия си рожден ден Konstantiniyye surları - Стените на Константинопол - Walls of Constantinople

29. 05. 2020 г.

Днес Истанбул празнува 567-ия си рожден ден!

За такъв считат датата 29.05.1453г., когато Мехмед завоевателя от третата си атака успява да преодолее стените на Константинопол. Затова днес ще ви разкажем нещо за тези така трудни за превземане стени, които не малко държави са атакували.

Стената на Теодосий

Построена е в периода 412-422г. по време на управлението на Теодосий. Дълга е 6646м., висока 11м., дебела 5м. и се простира между Мраморно море и Златния рог. На стената е имало построени 96 кули, които е трябвало да побират вътре войниците. Имало е 5 публични и 5 военни порти.

Към момента една от портите е зазидана - това е Златната порта - тя е била най-важната и тържествена порта по времето на Константинопол. После построили крепост - Йедикуле(Седем кули), където османците са съхранявали богатствата си първоначално, а след това превърнали в зловещ затвор (дълго време беше в реставрация и не знаем дали вече работи).

В края на 447г. и началото на 448г. е имало две големи земетресения, които повреждат 57 от кулите и част от стената. Тогава са мобилизирани много хора, че е надвиснала опасността от нападения на Атила и само за 60 дни са възстановени кулите и стените, които остават непревзети до датата 29.05.1453г.

Слабата точка на стената се оказва частта до Двореца "Влахерна" (това е мястото, където стената се доближава до Златния рог). На това място Мануил I Комнин наредил да се разруши 275 метра от двойната Теодосиева стена и построил единична стена, за да включи и двореца вътре в загражденията. И точно там правят пробива си османците.

Голяма част от тези стени са запазени и до днес - някои са реставрирани, а други са останали в едно застинало положение на полу-рушащи се.

Преди години имаше свободен достъп до всички стени - т.е. можеше да се качиш на повечето от тях. Сега почти всички подстъпи към изкачването на стените са затворени.

Все пак успяхме да открием едно място, където е възможно изкачването. Дали все още е така, не се наемаме да кажем.
В днешно време между двете части на стените много хора са си направили градинки и отглеждат там зеленчуци. Друго си е да ядеш зарзават отгледан на завет между две стени от 5-ти век. 


Всички новини

Абонамент

Европейски фонд за регионално развитие
БЕЛПРЕГО ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0700
по Процедура "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Проектът се изпълнява в градовете с представителства на фирмата и е с продължителност от 3 месеца. Общата му стойност е в размер на 28 335.53лв., от които 24 085.20лв. eвропейско и 4 250.33лв. национално съфинансиране.

Проект и главнацел:Проект BG16RFOP002-2.095-0489– “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.
Цел и очакванирезултати: Осигуряваненаоборотенкапиталза предприятието, засегнатоотвременнитепротивоепидемичнимерки, постиганенаположителенефектзапреодоляваненаикономическитепоследствияотпандемията COVID-19 и запазванена дейността. Бенефициент: БЕЛПРЕГО ООД Обща стойност:22 784.86лв., от които 19 367.13лв. европейско и3 417.73лв. националносъфинансиране.
Начало:05.03.2021г. Край:05.06.2021г.
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност