⚠️ВАЖНО!⚠️ ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПЕДИМИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ ДО ТУРЦИЯ

15. 04. 2021 г.
⚠️ВАЖНО!⚠️

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
 
ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПЕДИМИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ ДО ТУРЦИЯ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ :
ДО 31.05.2021г. РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
ИЗИСКВА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТРИЦАТЕЛЕН PCR ТЕСТ ПРИ ВЛИЗАНЕ В СТРАНАТА!

НИЕ ОТ "БЕЛПРЕГО ТРАВЕЛ" СМЕ ДОГОВОРИЛИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА В ЛАБОРАТИЯ ''РАМУС'' - САМО СРЕЩУ 50 ЛВ. НА ЧОВЕК!
 
НА ВРЪЩАНЕ ОТ НАШИТЕ ЕКСЛУЗИВНИ ХОТЕЛИ В ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ, ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ СА БЕЗПЛАТНИ!

 
ЗА ВРЪЩАНЕ ОТ АНТАЛИЯ, ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРАВЯТ НА МЯСТО В ХОТЕЛИТЕ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ 15 EUR НА ЧОВЕК!
Всички новини

Абонамент

Европейски фонд за регионално развитие
БЕЛПРЕГО ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0700
по Процедура "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Проектът се изпълнява в градовете с представителства на фирмата и е с продължителност от 3 месеца. Общата му стойност е в размер на 28 335.53лв., от които 24 085.20лв. eвропейско и 4 250.33лв. национално съфинансиране.

Проект и главнацел:Проект BG16RFOP002-2.095-0489– “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.
Цел и очакванирезултати: Осигуряваненаоборотенкапиталза предприятието, засегнатоотвременнитепротивоепидемичнимерки, постиганенаположителенефектзапреодоляваненаикономическитепоследствияотпандемията COVID-19 и запазванена дейността. Бенефициент: БЕЛПРЕГО ООД Обща стойност:22 784.86лв., от които 19 367.13лв. европейско и3 417.73лв. националносъфинансиране.
Начало:05.03.2021г. Край:05.06.2021г.

БЕЛПРЕГО ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.101-0814 по Процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът е с продължителност от 3 месеца и oбщата стойност в размер на 5653.61 лв., от които 4 805.57 лв. европейско и 848.04 лв. национално съфинансиране. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро-, малки и средни предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на оперативната дейност на предприятието.
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност